Loomeprojektide rahastamine

Jõukohane laen neile, kes loovad

Jõukohane laen neile, kes loovad

Ükski loomeprojekt ei pea rahastuseta jääma

Loomelaen

– aitab projekti ellu viia ka siis, kui riiklikel otsustajatel ja fännidel raha otsa saab.

Kunstiinimene!

Sul on idee. Sul on plaan. Paraku napib sul rahalisi vahendeid, millega oma visioon ellu viia.

Loomelaen on finantstoode, mis aitab sinu loomeprojekte rahastada. Olgu see näiteks muusikafestivali korraldamine, filmitootmine, disaini prototüübi loomine – loomelaen annab võimaluse erinevate kultuuriprojektide rahastamiseks.

Tihtipeale ei ole riiklik rahastus piisav oma loomeideede rahastuseks, sel juhul pakub loomelaen sildfinantseeringu võimalust selleks ajaks, kui kultuuritoetus pole veel arvele saabunud.

Lisateave finantseeritavate sektorite kohta on leitav siit: eesti keeles / inglise keeles

Vaata tutvustavat videot

Loomelaen on mõeldud kultuuri- ja loomevaldkonna ettevõtetele oma ideede realiseerimiseks ja rahastamiseks ka sellises olukorras, kui riiklik rahastaja ütles ei. Loomelaen aitab finantseerida loomeettevõtjate ideid ja projekte paljudes valdkondades:

 • Arhitektuur
 • Filmide tootmine ja levitamine
 • Videomängude tootmine
 • Disain – tootedisain, teenusdisain
 • Festivalide ja kontsertide korraldamine
 • Kirjastamine
 • Kujutav kunst
 • Kultuuripärandiga seotud tegevused
 • Muusika salvestamine, stuudiotegevused jne
 • Näitekunst, etendusasutustega seotud tegevused
 • Raamatukogud ja muuseumid
 • ja nii edasi …

Vii oma idee ellu - kohe ja praegu!

Miks võtta loomelaenu?

Loomelaen aitab sul rahastada loomeprojekti, mis jääks muidu ellu viimata.

Kui palju ja mis tingimustel?

Laenusumma kuni 250 000 eurot
 • Laenusumma 5 000 – 250 000 eurot
 • Vähendatud tagatisenõue (tagatise omaosalus vaid 30%)
 • Tagatis on 70% ulatuses kaetud Euroopa Investeerimisfondi toetusmeetmest
 • Laenuperiood kuni 60 kuud
 • Tasuta laenu ennetähtaegne tagastamine
 • Laenuintress kuni 16% aastas
 • Laen on tagatud 70% osas Euroopa Innovatsioonifond garantiimeetmest
 • Laenu taotleja on vastutav vaid 30% tagatise eest
 • Tagatiseks piisab juhatuse liikme käendusest.
 • Paindlikud tagasimaksevõimalused – annuiteet ning bulletgraafik.
 • Bulletgraafik sobib hästi sildfinantseeringu kavandamisel, kus loometoetus makstakse välja pärast projekti teostamist. Sel juhul makstakse igakuiselt vaid intressi ja laenu põhiosa tagastakse laenuperioodi lõpus.
 • Laenu saab ennetähtaegselt tasuta tagastada ja sellega ei kaasne leppetrahvi.
 • Laenuga saab soetada põhivara (lavatehnika, filmikaamerad, stuudioehitus ja palju muud)
 • Laenuga saab finantseerida käibevahendeid – näiteks turunduskulud ja artistide ettemaksed juhul, kui toetus saabub alles pärast sündmust

Kust raha tuleb?

Loomelaenu taga seisab Finora Bank.

Euroopa Investeerimisfond, mille enam kui 120-miljoni eurone laenugarantii aitas Eesti ja kogu Euroopa muusika-, filmi- ja muul loomesektoril koroonaajast läbi tulla, käivitas koos Finora Bankiga uue Eesti loomemajanduse rahastamise vooru. Plaan on aidata Eesti loomeettevõtetel kriiside kiuste oma äri laiendada.

Loe lähemalt!

Vaata tutvustavat videot

See kõik on liiga hea, et tõsi olla

Kus on konks?

Ei olegi mingit konksu. On vaid kolm eeldust:

 • Sul on hea loomeidee

 • Sul on Eestis registreeritud ettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 1 aasta

 • Sul on konkreetne plaan laenu tagasimaksmiseks

Kuidas loomelaenu taotleda?

Esita taotlus ja vii oma idee ellu!

Edasine koosneb viiest lihtsast sammust:

 • 1. samm

  Täida taotlus kodulehel.

 • 2. samm

  Saada meile vajalikud dokumendid (finantsaruanded, äriplaan).

 • 3. samm

  Meie teeme laenuotsuse, millest anname üldjuhul teada paari päeva jooksul.

 • 4. samm

  Sõlmime lepingu ning laenusumma kantakse kohe sinu kontole.

 • 5. samm

  Sina hakkad oma projekti ellu viima.

Me usume, et ükski loomeprojekt ei pea jääma rahatuseta seetõttu, et ta ei kvalifitseerunud riiklikule toetusele.

Tule oma projektiga meie juurde, vaatame selle koos üle ja leiame koos sellele rahastuse.

Kliki siia ning esita taotlus. Kõigi vajalike dokumentide olemasolul anname laenuotsuse teada paari päeva jooksul.

Esita taotlus ja vii oma idee ellu!

Kultuuri- ja loomesektorite garantiimeede saab rahalist toetust Euroopa Liidu programmist „Loov Euroopa”.

Täiendav teave garantiimeetme kohta on kättesaadav Euroopa Investeerimisfondi veebilehel: Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility.